I MÕISTED

 

1. Müüja – Smart Decision OÜ, juriidiline kood 12786885, juriidiline aadress  Rauna 1, Saue. Klienditeeninduse number +372 56181099;

2. MAYBEBABY – elektrooniline pood aadressil www.maybebaby.ee;

3. Klient – 1) füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega; 2) alaealised isikud, sealhulgas 14-18aastased,  kellel on vaja eestkostja nõusolekut tehingute tegemiseks, välja arvatud juhul, kui nad otsustavad ise oma sissetuleku üle; 3) juriidiline isik; 4) kõik eelpool nimetatud isikute nõuetekohaselt volitatud esindajad;

4. Koostööpartner – juriidiline isik: 1) kaupade või teenuste pakkuja maybebaby.ee e-poes; 2) ühiste projektide või tegevuste läbiviija veebilehel või mistahes meediakanalis, mis on maybebaby.ee-ga koostöös valminud ning avaldatud;

5. Konto – kliendi maybebaby.ee lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum;

6. maybebaby.ee konto – maybebaby.ee konto sotsiaalvõrgustikus Facebook, mis annab teavet maybebaby.ee e-poe toodete ja teenuste kohta;

7. Teenused – kõik maybebaby.ee poolt kliendile pakutavad teenused;

8. Küpsis (cookie) – väike fail, mis saadetakse maybebaby e-poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;

9. Parool – Kliendi poolt määratud kombinatsioon tähtedest ja numbritest, mis võetakse kasutusele esimesel maybebaby.ee kliendiks registreerimise sammul. Parool on vajalik edaspidiseks kontole sisselogimiseks.

10. Brauser – veebilehtede sirvimise programm, mida on võimalik kasutada veebis või isiklikus arvutis;

11. Isikuandmed – mistahes füüsilise isiku kohta käiv informatsioon, mille kaudu on võimalik isikut kindlaks teha, sealhulgas sellistele andmetele nagu nimi, isikukood, kontaktandmed.

12. Isikuandmete kontrollija – maybebaby.ee;

13. Privaatsuspoliitika – Müüja poolt kinnitatud dokument, mis sätestab maybebaby.ee veebilehe kasutamiseks loodud põhireeglid andmete kogumiseks ja isikuandmete säilitamiseks;

14. Administraator – isik, kes on vastutav maybebaby.ee juhtimise eest;

15. IP-aadress – internetiprotokolli kohane arvutite ja muude arvutivõrgus toimivate seadmete omavaheliseks suhtlemiseks avalikus arvutivõrgus vajalik ülemaailmselt või kohtvõrgus unikaalne aadress, mis on sarnane maja- või telefoninumbriga;

16. Müügitingimused – kinnitatud “maybebaby.ee e-poe müügieeskirjad”

17. Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile maybebaby.ee kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamiseks.

18. Tulemuslikkuse analüüs – Maybebaby.ee poolt äritegevuse raames teostatud analüüs müügitulemuste kohta. Analüüsi käigus võrreldakse erinete kaupade müügiedukust erinevate sihtgruppide, vanusegruppide, piirkondade jms lõikes.

 

II ÜLDSÄTTED

 

19. Maybebaby.ee Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse veebipoe Maybebaby.ee teenuseid.

20. Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

21. Klient kinnitab Maybebaby.ee lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav Maybebaby.ee lehel. Iga muutus, mis Privaatsuspoliitikas läbi viiakse, ilmub teadaandena avalikult ka Maybebaby.ee lehel. Lisaks annab iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib Maybebaby.ee -s müügitehingu, kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta. MAYBEBABY on isikuandmete vastutav töötleja, MAYBEBABY ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

22. Maybebaby.ee leht sisaldab linke teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele ning et Müüja ei ole vastutav taoliste veebilehtede ega nende poolt pakutava privaatsuspoliitika tingimuste ja esitusviisi eest. Klient peab taolistel juhtudel end Maybebaby.ee lehel reklaamivate ettevõtete reeglite, Privaatsuspoliitika ja teiste dokumentidega kurssi viima.

23. Kliendil on võimalik Maybebaby.ee lehel ost sooritada end eelnevalt kliendiks registreerides. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.

24. Isikud, kes soovivad end Maybebaby.ee lehel registreerida, peavad esitama enda kehtiva e-postiaadressi ja seadma parooli. Sel moel loob klient endale konto. Kliendi konto loomisel küsime järgmist infot: Kliendi nimi, sugu, sünnikuupäev, telefoninumber, e-posti aadress. Klient on vastutav antud andmete õigsuse eest. Kliendile antakse registreerides kasutaja-ID. Kliendil on õigus igal ajal:

24.1 muuta ja/või täiendada isikuandmeid kontol. Täiendatud ja muudetud isikuandmete õigsuse eest vastutab Klient;

24.2. Kustutada Maybebaby.ee konto. Konto kustutamiseks tuleb võtta meiega ühendust e-posti teel aadressil info@maybebaby.ee

25. Maybebaby.ee Kliendi isikukood on nõutud juhul, kui Klient soetab kaupu järelmaksuga või sooritab ostu Maybebaby.ee Koostööpartnerilt. Lisaks ka lisateenuste soetamisel, kus on Kliendi isikukood oluline (näiteks kaupade kindlustamiseks garantiiga kaupade puhul).

 

III ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD

 

26. Klient nõustub teenuse kasutamisel oma ees- ja perekonnanime, e-postiaadressi, telefoninumbrit ja IP-aadressi Maybebaby.ee -l tulemuslikkuse eesmärgil analüüsimiseks. Kliendilt küsitakse registreerimisel või kauba tellimisel nõusolekut oma ees- ja perekonnanime, e-postiaadressi, telefoninumbri ja IP-aadressi kasutamiseks ja analüüsimiseks Maybebaby.ee otseturunduse tarbeks.

27. Juhul, kui Klient soovi pärast kaupade ja/või teenuste soetamist loobuda vastavalt punktis 26 mainitud isikuandmete kasutamist otseturunduseks, siis tuleb Kliendil sisse logida oma Maybebaby.ee kontole ja avada “Minu konto” ning sealt “Minu isiklik informatsioon” alt eemaldada linnuke märke eest “Registreeri end meie uudiskirjale!” ja „Saa eripakkumisi meie partneritelt!“ ning vajutada “Salvesta”. Lisaks on Kliendil võimalik antud soovi korral kirjutada e-postiaadressile info@maybebaby.ee või helistada telefonile +372 56181099 ning avaldada soovi, et talle edaspidi mitte e-kirju ja/või sõnumeid saata. Antud soov on võimalik täita vaid juhul, kui Kliendil on eelnevalt sisestatud korrektne e-postiaadress.

28. Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada Maybebaby.ee teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates ja projektides). Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil.  Isikuandmeid kasutatakse säilitatakse kolm kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.

29. Müüja kohustub mitteavaldama Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:

29.1. kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;

29.2. teenuse osutamiseks või Maybebaby.ee Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel on vajalikud Kliendi isikuandmed;

29.3. Maybebaby.ee Koostööpartneritele eesmärgil tegeleda otseturundusega juhul, kui on täidetud punktis 29.1 sätestatud tingimus.

29.4. õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;

30. Kliendile kehtivad järgmised õigused:

30.1. esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile;

30.2. esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;

30.3. esitada Müüjale taotlus e-posti teel info@maybebaby.ee või helistades telefonil +372 56181099, et paluda tühistada oma konto või peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi. ;

30.4. mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada Maybebaby.ee lehelt ka kaupu ega teenuseid;

30.5. kohe väljendada vastuseisu vastavalt Privaatsustpoliitika punktile 27 ning mitte nõustuda oma isikuandmete kasutamiseks otseturunduseks.

31. Kauba vastuvõtmisel tuleb enda isikut tõendada isikut tõendava dokumendiga Müüjale, postkontori töötajale, kullerile või kauba väljastuspunkti töötajale.

32. Klient nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse tellimuse täitmiseks, olenemata sellest, kas ta tellib kaupa ja/või teenuseid Maybebaby.ee e-poest või Maybebaby.ee partneritelt. Sealhulgas nõustub Klient, et tema isikuandmed on üle antud Müüja Koostööpartneritele ning ühtlasi annab Klient nõusoleku, et tema andmeid töödeldakse tulemuslikkuse eesmärgi.

33. Kliendi isikuandmed edastatakse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja teistesse välisriikidesse samadel tingimustel ja samade seaduste järgi nagu on ette nähtud Eesti Vabariigis ning nagu on sätestatud käesolevas Privaatsuspoliitikas.

34. Müüja säilitab Kliendi isikuandmeid seni, kuni Klient kasutab Maybebaby.ee teenuseid, välja arvatud juhul kui käesolevas Privaatsuspoliitikas on sätestatud teisiti. Pärast konto kustutamist võib Müüja Kliendi isikuandmeid hoiustada kuus kuud,  vastavalt Privaatsuspoliitika punktis 38 sätestatule ja/või vastavalt õiguskaitseorganite õigustatud nõuetele andmete säilitamiseks.

35. Müüja organisatsioonilised ja tehnilised meetmed kindlustavad Müüja poolt Kliendi isikuandmete kaitse igasuguse ebaseadusliku kasutamise eest: isikuandmete ebaseaduslik muutmine, isikuandmete hävitamine ja avalikustamine, isikuandmete vargus. Kliendi kasutajakonto on tähtajatu. Müüja säilitab Kliendi kasutajakontol avaldatud isikuandmeid seni, kuni Klient kasutab Maybebaby.ee teenuseid, välja arvatud juhul kui käesolevas Privaatsuspoliitikas või Kliendi nõusoleku alusel on sätestatud teisiti. Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid seitse (7) aastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt kauba tagastamine; garantii; kauba tagasikutsumine; maksuõigusest tulenev; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine).

36. Isikuandmeid kaitstakse kaotsimineku ja volituseta kasutamise ja muutmise eest. Kõik Klientide paroolid on krüpteeritud serveritele ja on seotud personaalsete andmetega ja nendele pääseb ligi ainult volitatud isik, kes omab ohutuse sertifikaati. Andmed on topeltkaitstud. Isikuandmed edastatakse https:// protokolli kaudu.

37. Klient on kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja teisi andmeid. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal on keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada.

38. Klient nõustub, et Müüjal on õigus hoida tema isiklikke andmeid nii kaua, kui see on vajalik Maybebaby.ee tööks, kui (i) Kliendi andmeid on kasutatud ebaseaduslikel eesmärkidel või (ii) on kahtlus identiteedivarguse või muu rikkumise osas, mille tõttu õiguskaitseorganid on algatanud uurimise, (iii) kui Müüja täheldab Kliendi poolse õigusliku rikkumise või (iv) isikuandmete säilitamine on vajalik muuks otstarbeks. Need andmed kustutatakse pärast õiguskaitseorganite või volitatud asutuste poolsete juhiste andmist.

39. Iga taotluse või juhise, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, peab Klient edastama Müüjale kirjalikult ühe järgneval viisil: 1) esitama taotluse või juhise otse Müüjale aadressil Saue Rauna 1, 2) saatma taotluse või juhise e-posti teel aadressile info@maybebaby.ee. Müüja, kes on saanud antud taotluse või juhise, peab hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul Kliendile vastuse andma ning kas teostama mainitud tegevused või põhjendama oma keeldumist. Vastused ja põhjendused tuleb Kliendile esitada kirjalikul teel.

40. Diagnoosimaks võimalikke rikkeid või probleeme, on Administraatoril õigus kasutada Kliendi IP-aadressi.

 

IV ISIKUANDMETE PARANDAMINE, TÄIENDAMINE JA KUSTUTAMINE

 

41. Klient annab Maybebaby.ee e-poele õiguse koguda, hallata, töödelda ja säilitada Kliendi isikuandmeid vastavalt Privaatsuspoliitikas ja teistes dokumentides sätestatud eesmärkidel.

42. Nõusolekut andmete kogumiseks, haldamiseks, töötlemiseks ja ladustamiseks on võimalik tühistada. Seda on võimalik teha e-posti teel või muul käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud viisil. Sel juhul lõpetatakse kohe isikuandmete töötlemine ning Kliendi konto kustutatakse, välja arvatud juhul, kui Müüjal on seaduslik õigus Kliendi isikuandmete hoidmiseks ja säilitamiseks, eriti juhul, kui see tagab ohutuse ja turvalisuse ning riigi, avaliku korra ja kuritegevuse ennetamise, et kaitsta muuhulgas riigi majandus- ja finantsilisi huve ning vabadust.

43. Kliendil on õigus tutvuda oma Maybebaby.ee esitatud isikuandmetega isikut tõendava dokumendi (Eesti Vabariigi kodaniku pass, isikutunnistus või juhiluba) alusel. Selleks, et teada saada, milliseid isikuandmeid Maybebaby.ee -le on edastatud ja mis eesmärgil neid töödeldakse, kellele edastatakse ja kas isikuandmed on täielikud ja õiged, peab Klient eelnevalt kirjutama avalduse vastavalt Privaatsuspoliitikas sätestatud korra järgi. Pärast taotluse kättesaamist tuleb Maybebaby.ee -l vastata Kliendile kolmekümne viie (5) tööpäeva jooksul pärast teate kättesaamist. Sellise teave väljastatakse Kliendile tasuta üks kord ühe aasta jooksul.

44. Kui pärast isikuandmetega tutvumist selgub Kliendile, et tema isikuandmed on saadud ebaseaduslikest allikatest või neid ei kasutata nõuetekohaselt, on Kliendil õigus pöörduda Maybebaby.ee poole palvega peatada tema isikuandmete töötlemine. Kliendil on võimalik iseseisvalt oma konto andmeid korrigeerida. Maybebaby.ee-l on õigus isikuandmeid parandada, muuta, kustutada või lõpetada nende kasutamine ainult pärast Kliendi isiku kindlakstegemist.

45. Kui Müüja kahtleb Kliendi isikuandmete usaldusväärsuses, võib Müüja peatada andmete töötlemise ja kontrollida andmete õigsust. Sellist juhtu kasutatakse vaid Kliendi isikuandmete õigsuse kontrollimiseks.
46. Soovides oma õigusi kasutada, võib Klient pöörduda Müüja poole e-postiaadressil info@maybebaby.ee .

 

V ISIKUANDMETE KOGUMINE JA SÄILITAMINE

 

47. Selleks, et kindlustada Maybebaby.ee e-poe teenuste täielik kvaliteet, kasutab Maybebaby.ee oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi Maybebaby.ee e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil on õigus küsida Maybebaby.ee Koostööpartneritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad.

48. Maybebaby.ee kasutab jägmisi küpsiste faile:

48.1. Esimest tüüpi küpsiseid – Maybebaby.ee lehele minnes anname Teile teada, et lehe paremaks kasutamiseks kasutab ettevõte küpsiseid.

48.2. Teist tüüpi küpsised – kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu. Maybebaby.ee ei kasuta taolist tüüpi küpsiseid, ent soovime pöörata tähelepanu asjaolule, et seda tüüpi küpsiseid võivad kasutada Maybebaby.ee Koostööpartnerid. Seega, kui Kliendil on kahtlus, et antud küpsiseid kasutatakse ilma tema nõusolekuta, siis peab Klient esitama taotluse konkreetsele Maybebaby.ee Koostööpartnerile.

49. Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:

49.1. E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

49.2. Telefoni number – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu tellimuse teinud tellijale teate edastamiseks sellest, kuidas on võimalik tellimus kätte saada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

49.3. Postiindeks – vajalik üldiseks tulemuslikkuse analüüsiks; selleks, et pakkuda kliendile lisateenuseid, mis ei ole saadaval kõikides Eesti piirkondades ja turu-uuringuks, et teada, missugusest Eesti piirkonnast kaupu ostetakse ning kuhu piirkonda suunata rohkem või vähem reklaami või lisateenuseid.